Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 10.04.2015 // Kosovo ligger i et område med høy seismisk aktivitet, men det har ikke vært registrert større hendelser i de senere årene. Landet er også flomutsatt i perioder med mye nedbør.


Bookmark and Share